Bun venit pe site-ul Comisiei de Clasificare a Carcaselor ! Cauta in

CURSURI REINSTRUIRE CLASIFICATORI CARCASE BOVINE
 

Comisia de Clasificare a Carcaselor de porcine, bovine ?i ovine (CCC) organizeaz? cursuri de reinstruire pentru clasificatorii de  carcase de bovine. 
Cursul se ?ine pentru minim 10 persoane (nu mai mult de 12 persoane), care vor face un stagiu de preg?tire (teoretic? ?i practic?) de 2 zile cu reprezentantul CCC ?i doi reprezentan?i ai corpului de inspec?ie. 
Comisia pentru evaluarea final? va fi compus? din: reprezentantul CCC, doi reprezentan?i ai corpului de inspec?ie.
Evaluarea final? cuprinde o parte teoretic? ?i o parte practic?. Examinarea teoretic? este sub forma unui test scris. Examinarea practic? const? în evaluarea vizual? a 20 carcase bovine ?i în verificarea modului de utilizare a aplica?iei informatice a CCC pentru clasificarea carcaselor de bovine.
Taxa de participare este de 100 lei (f?r? TVA, nu se pl?te?te TVA) ?i se achit? în contul Comisiei de Clasificare a Carcaselor (datele sunt în formularul de înscriere).
Cazarea, transportul ?i masa sunt în sarcina fiec?rui cursant.
Pentru înscrierea la curs se expediaz? urm?toarele acte prin fax la CCC:
    - formular de înscriere completat
    - copie act identitate
    - date pentru facturare
    - ordin de plat? vizat de banc?.

 

Comisia de Clasificare a carcaselor de porcine, bovine ?i ovine colecteaz? ?i prelucreaz? date cu caracter personal în vederea eliber?rii atestatului de clasificator carcase.DESCARCA FORMULAR DE INSCRIERE
Home page:: Membrii CCC:: Legislatie:: Clasificatori:: Agentii:: Inspectori:: Noutati:: Linkuri utile:: Contact:: Rss:: Feedburner All Rights Reserved
Programare web: Filip Net